Zarząd Spółki :
Prezes Zarządu : Waldemar Łaski
Wiceprezes Zarządu : Paweł Majcherkiewicz
Wiceprezes Zarządu : Paweł Maksym
Wiceprezes Zarządu : Maciej Przybyła
Wiceprezes Zarządu : Dorota Smuda

Rada Nadzorcza FAMUR FAMAK S.A. :
Przewodniczący Czesław Kisiel
Członek Magdalena Zajączkowska-Ejsymont
Członek  Jacek Leonkiewicz