Zarząd Spółki :
Prezes Zarządu : Ireneusz Kazimierski
Wiceprezes Zarządu : Marcin Rybarczyk
Wiceprezes Zarządu : Paweł Majcherkiewicz
Wiceprezes Zarządu : Beata Zawiszowska
Wiceprezes Zarządu : Paweł Maksym

Rada Nadzorcza FAMUR FAMAK S.A. :
Przewodniczący: Czesław Kisiel
Wiceprzewodniczący: Jacek Leonkiewicz
Członek:
Mirosław Bendzera
Członek:
Tomasz Domogała
Członek:
Tomasz Jakubowski
Członek: Magdalena Zajączkowska-Ejsymont