Celem Famur Famak S.A. jest, przede wszystkim, wytwarzanie wyrobów oraz świadczenie usług o jakości spełniającej oczekiwania nabywców. Dążymy do utrzymania opinii partnera godnego zaufania, przy zapewnieniu pełnej zgodności z obowiązującymi przepisami i normami dotyczącymi procesu projektowania i produkcji urządzeń, w oparciu o wytyczne uwzględnione w zintegrowanym systemie zarządzania jakością.

Posiadamy jasno sprecyzowane cele strategiczne. Celem ciągłego doskonalenia funkcjonowania oraz wzrostu efektywności i skuteczności organizacji przyjęto w przedsiębiorstwie procesowy model zarządzania, oparty na koncepcji wyrażonej w formie 8-miu zasad zarządzania jakością:

 • Klient w centrum uwagi:
  Dokładne poznanie aktualnych i przyszłych potrzeb klientów, spełnienie ich wymagań oraz dążenie do wykraczania poza oczekiwania klientów
   
 • Przywództwo:
  Kierownictwo zapewnia jedność misji i celów organizacji, kreuje środowisko pracy, w którym pracownicy mogą w pełni angażować się w osiągnięciu tych celów
   
 • Zaangażowanie pracowników:
  Pracownicy na wszystkich szczeblach organizacji stanowią  jej najcenniejszy kapitał, a ich pełne zaangażowanie umożliwia wykorzystanie ich zdolności dla sukcesów organizacji
   
 • Podejście procesowe:
  Najskuteczniejsze osiąganie zaplanowanych wyników jest możliwe poprzez zarządzanie poszczególnymi działaniami i związanymi z nimi zasobami i procesem
   
 • Systemowe podejście do zarządzania:
  Identyfikacja, zrozumienie i zarządzanie wzajemnie powiązanymi procesami w sposób systemowy, przyczynia się do skutecznego i efektywnego osiągania ustalonych celów
   
 • Ciągłe doskonalenie:
  Ciągłe doskonalenie wszystkich aspektów funkcjonowania organizacji jest stałym, niezmiennym celem przedsiębiorstwa
 • Proces decyzyjny oparty na faktach:
  Podstawą decyzji jest logiczna analiza danych i informacji
 • Wzajemnie korzystne związki z dostawcami:
  Współzależność organizacji i jej dostawców sprawia, że wzajemnie korzystna współpraca przyczynia się do tworzenia wartości dodanej przez obie strony.

Działania przedsiębiorstwa i ich powiązania przekształcone zostały w procesy i podprocesy. Celem poprawnego zdefiniowania i sprostania wymaganiom Klientów oraz stron zainteresowanych zarządzanie przedsiębiorstwem, jako całością, realizowane będzie poprzez zarządzanie n/w procesami kluczowymi:

 • Planowanie strategiczne
 • Zarządzanie finansami
 • Pozyskiwanie zamówień
 • Realizacja sprzedaży
 • Projektowanie i rozwój
 • Obsługa posprzedażna
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Zarządzanie wiedzą i informacją
 • Zarządzanie łańcuchem dostaw
 • Zarządzanie infrastrukturą
 • Zarządzanie środowiskiem pracy.