Plan połączenia spółek FAMUR FAMAK Spółka Akcyjna oraz FUGO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Działając w oparciu o art. 500 § 21 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd FAMUR FAMAK S.A. postanawia o udostępnieniu Planu Połączenia
spółki FAMUR FAMAK S.A. (Spółka Przejmująca) ze spółką FUGO Sp. z o.o. (Spółka Przejmowana) do publicznej wiadomości bezpłatnie na stronie internetowej Spółki.

 19.10.09 Plan Połączenia FAMUR FAMAK S.A. - FUGO Sp. z o.o.

Nowy kontrakt FAMUR FAMAK S.A.

FAMUR FAMAK S.A. zawarł kontrakt na zaprojektowanie, dostawę, montaż i uruchomienie systemu przeładunkowo-transportowego materiałów sypkich o wydajności 6.000 t/h w holenderskim terminalu EMO

Famur Famak S.A. – nowe kontrakty.

Spółka Famur Famak S.A. z przyjemnością informuje o pozyskaniu w 2015 roku dodatkowo portfela zamówień w wysokości ~45 mln zł na następujące urządzenia przeładunkowe, zgodnie z przyjętą strategią rozwoju :

FAMAK z nową nazwą – FAMUR FAMAK SPÓŁKA AKCYJNA

W związku z przyłączeniem FAMAK S.A. do Grupy FAMUR, zmieniła się nazwa spółki. Od 17 marca br. FAMAK S.A. posługuje się nazwą FAMUR FAMAK Spółka Akcyjna oraz jej skróconą formą: FAMUR FAMAK S.A. Wraz ze zmianą nazwy firmy, zmianie uległo również logo spółki.