FAMUR FAMAK Spółka Akcyjna                     

ul. Fabryczna 5
46-200 Kluczbork
tel. +48 77 44 77 100
fax +48 77 44 77 401

e-mail: 

Biuro w Katowicach:
ul. Armii Krajowej 51
40-698 Katowice
tel. +48 32 359 60 03

mapaff

Informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Famur Famak S.A. z siedzibą w Kluczborku, ul. Fabryczna 5, REGON: 531102726, NIP: 7510002119, KRS: 0000076547.       
2. W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem danych osobowych zachęcamy do kontaktu poprzez adres mailowy: odo@famak.com.pl oraz pisemnie na adres naszej siedziby.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu obsługi korespondencji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679.
4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
5. Państwa dane osobowe zamieszczone w piśmie będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji zadań wynikających z treści korespondencji.
6. Odbiorcami danych mogą być firmy świadczące usługi IT.
7. Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
8. Podanie danych ma charakter dobrowolny lecz niezbędny do obsługi otrzymanej korespondencji.
9. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Sekretariat  Zarządu +48 77 44 77 443
Dział Finansowy +48 77 44 77 100
Dział Finansowy  w Zabrzu +48 32 77 55 454
Dział Handlowy +48 77 44 77 226
 

+48 77 44 77 404 (En)
+48 77 44 77 429 (De)

  +48 77 44 77 428 (Pl)
Dział Serwisu +48 77 44 77 159
Dział Zakupów +48 77 44 77 466