Certyfikaty

Jakość naszych wyrobów oraz trafność stosowanych procesów produkcyjnych została potwierdzona certyfikatami instytucji polskich oraz międzynarodowych, ale przede wszystkim zaufaniem naszych Klientów i Partnerów wyrażającym się w długotrwałych relacjach biznesowych

Posiadamy niezbędne certyfikaty i świadectwa, które potwierdzają naszą jakość w wytwarzaniu konstrukcji stalowych:

  • Certyfikat nr 0035-CPR-1090-1.00894.TÜVRh.2016.004 potwierdzający, że Zakładowa Kontrola Produkcji naszego Zakładu spełnia wszystkie wymagania określone w EN 1090-1. Wydany przez TÜV Rheinland.
  • Certyfikat Spawalniczy nr TÜVRh-EN1090-2.00825.2016.004 potwierdzający, że spełniamy wszystkie wymagania dotyczące spawania według ustaleń normy EN 1090-2. Wydany przez TÜV Rheinland.
  • Certyfikat nr 01 202 PL/A-1036 zaświadczający, że FAMUR FAMAK S.A. spełnienia normatywne wymagania jakościowe obowiązujące  w procesach spawalniczych według EN ISO 3834-2. Wydany przez TÜV Rheinland.

Międzynarodowe instytucje certyfikujące potwierdzają nasze zdolności do produkcji wyrobów na rynek offshore:

  • Det Norske Veritas - Statement of Recognition for a Welding Shop
  • ABS - Recognition of Service Provider to Manufacturers

Nasz Zakład jest także uprawniony do modernizacji i napraw urządzeń podlegających pod polskie jednostki dozoru technicznego:

  • Certyfikat Urzędu Dozoru Technicznego nr UD-16-26-P/1-07
  • Decyzja Transportowego Dozoru technicznego nr TDT-M/N-24/16